ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ à¨¸à© à©±à ¨Ÿà©‡ ਜਾ ਰਹੇ ਹੰਠੂ ਗੈਸ ਦੇ à¨—à©‹à¨²à ©‡, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਠ¤à¨£à¨¾à¨…ਪੂਰਨ

[ad_1]

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆ ਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਠਹਨ।ਦ ੱਸ ਦਈਠਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇ ਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 4 ਵਾਰ ਗੱਲਬ to ¨…ੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰà¨à© ‚ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ¨°à¨¹à©€ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪ੠ਲਿਸ ਵੱਠ²à©‹à¨‚ ਸ਼ੰà¨à©‚ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਸ੠ਰ੠±à¨–ਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ à¨ªà© à¨°à¨¬à ©°à¨§ ਕੀਤੇ ਗਠਹਨ।

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵ੠±à¨²à©‹à¨‚ ਦਿੱਤੇ ਗਠਸੱਦੇ ਉਤੇ 11 11 11 11 11 ਗੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪ੠ਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਰਠ¾à¨¹à©€à¨‚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਠ¸à© ੱਟੇ ਗਠ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ¨•à¨° ਰਹੇ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਠ‚ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਠ¾à¨‚ ਨਾਲ 5ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜ੠ਨ ਮ੠ੰਡਾ ਨੇ ਦà©à¨¸à¨¿à¨† ਕਿ ਅੱਗ ੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਠ° ਹਨ। ਉਨ੠ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ à¨¶à¨¾à¨‚à ¨¤à©€ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ੠ˆà¥¤à¨¸à¨°à¨•à¨¾à¨° ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠ‡à¨¨à© ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕ ਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਠ²à¨¾à¨‚ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠਮਠਸਪੀ à¨—à ¨¾à¨°à©°à¨Ÿà©€ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਠ‚ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਰੱਖ ਿਆ ਸੀ।ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਠ‚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ à¨¸à©€à¥¤à¨•à ¨¿à¨¸à¨¾à¨¨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਠ² ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਠ।ਉਨ੠ਹਾਠ‚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੠ਹਾਂ ਦੀਠ†à¨‚ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ à¨…à¨§à©‚à¨°à©€à¨†à ¨‚ ਹਨ।

[ad_2]